Usluge

  • razgledavanje i prezentacija nekretnina,
  • prikupljanje i provjera sve potrebne dokumentacije za sklapanje pravnog posla,
  • predavanje potrebne dokumentacije na poreznu upravu radi razreza poreza na promet nekretnina,
  • pravno savjetovanje u svezi kupoprodaje nekretnine od strane naše pravne službe.
  • upis vlasništva u zemljišnim knjigama,
  • promjena podataka kod komunalnih službi vezanih za promjenu vlasnika i posjeda na nekretnini